Palvelut

Asianajotoimisto Hirsimäki: Palvelut

Palvelut

Asianajotoimisto Hirsimäki tarjoaa monipuolisia asianajopalveluja. Olemme erikoistuneet yksityishenkilöiden ja pk-yritysten oikeudellisten ongelmien luoviin ratkaisuihin. Toimintamme perustuu korkeaan oikeudelliseen osaamiseen, kustannustehokkuuteen ja nopeaan palveluun. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Asianajotoimisto Hirsimäki: Perheoikeus

Perheoikeus

Avioliitolla ja muulla parisuhteella sekä niiden päättymisellä on monenlaisia vaikutuksia. Henkilöön liittyvien seurausten ohella parisuhteella on usein vaikutuksia myös henkilön varallisuusasemaan. Autamme kaikissa vaiheissa avioehtosopimuksen laatimisesta osituksen toimittamiseen.

Palveluumme kuuluvat

 • avioehtosopimukset
 • perhevarallisuusoikeus
 • avioerot
 • ositukset, erityisesti vaativat ositukset
 • omaisuuden erottelut, erityisesti vaativat erottelut
Asianajotoimisto Hirsimäki: Lapsioikeus

Lapsioikeus

Kaikissa lapsia koskevissa asioissa on huomioitava ennen kaikkea lapsen etu. Tämä koskee myös lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta. Huolehdimme lapsen edun toteutumisesta.

Palveluumme kuuluvat

 • huolto ja asuminen
 • tapaamisoikeus
 • elatusapu
 • isyyden vahvistaminen ja kumoaminen
 • huostaanotto
Asianajotoimisto Hirsimäki: Jäämistöoikeus

Jäämistöoikeus

Läheisen kuolema koskettaa omaisia. Henkilön kuolemaan liittyy usein vaikeitakin juridisia ongelmia, joihin voidaan kuitenkin jo etukäteen vaikuttaa esimerkiksi testamentilla. Autamme kaikissa perunkirjoitukseen, pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa.

Palveluumme kuuluvat

 • jäämistö- ja verosuunnittelu
 • testamentit
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset, erityisesti vaativat pesänselvitykset
 • perinnönjaot, erityisesti vaativat perinnönjaot
Asianajotoimisto Hirsimäki: Sopimusoikeus

Sopimusoikeus

Hyvä sopimus säästää rahaa. Lähtökohtaisesti sopimus sitoo sen osapuolia, mutta osapuolet voivat tulkita sopimusta eri tavoilla. Autamme sopimusprosessin kaikissa vaiheissa alusta loppuun.

Palveluumme kuuluvat

 • kauppakirjat ja -sopimukset
 • lahjakirjat
 • vuokrasopimukset
 • agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
 • muut sopimukset
Asianajotoimisto Hirsimäki: Asunto- ja kiinteistöoikeus

Asunto- ja kiinteistöoikeus

Asunto- ja kiinteistökauppa on merkittävä taloudellinen päätös. Siksi myös asunto- ja kiinteistökaupan ongelmiin liittyy iso taloudellinen intressi. Käytämme tarvittaessa apuna ulkopuolisia rakennusalan asiantuntijoita.

Palveluumme kuuluvat

 • kauppa- ja lahjakirjat
 • vuokrasopimukset
 • lainhuudot, kiinnitykset ja muut kirjaamisasiat
 • vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen
 • asuntojen ja kiinteistöjen laatuvirheet ja muut riidat
Asianajotoimisto Hirsimäki: Työoikeus

Työoikeus

Työsuhteen päättämiseen voi liittyä erimielisyyksiä. Lisäksi työsuhdetta koskee suuri joukko muitakin työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä turvaamaan oikeutensa.

Palveluumme kuuluvat

 • työsopimukset
 • palkka-asiat
 • muut työsuhde-edut
 • yt-menettely
 • työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Asianajotoimisto Hirsimäki: Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeus

Yritystoiminta on dynaamista toimintaa. Yrityksen tärkein tehtävä on keskittyä ydinosaamiseensa. Avustamme yrityksiä erilaisissa yhtiöoikeudellisissa asioissa yhtiömuodosta riippumatta.

Palveluumme kuuluvat

 • yrityksen perustaminen
 • yhtiömuodon muuttaminen
 • osakas- ja johtajasopimukset
 • yrityksen sulautuminen ja jakautuminen
 • liiketoiminnan luovutus ja muut yritysjärjestelyt
Asianajotoimisto Hirsimäki: Vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausoikeus

Vahinko tapahtuu usein yllättäen. Useimmiten vahinko koskee henkilö-, esine- tai taloudellista vahinkoa. Selvitämme myös mahdollisen vakuutusturvan korvausasiassa.

Palveluumme kuuluvat

 • sopimusrikkomukset
 • rikosvahingot
 • potilasvahingot
 • tuotevastuuvahingot
 • vakuutusasiat
Asianajotoimisto Hirsimäki: Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Päämiehen etu on tärkein asianajajan työtä ohjaava periaate. Avustamme riita-, rikos- ja hallintoasioissa tuomioistuimissa sekä vapaaehtoisessa riidanratkaisussa sovintomenettelyssä. Selvitämme myös mahdollisuuden oikeusturvan ja yleisen oikeusavun saamiseen.

Palveluumme kuuluvat

 • riita-, rikos- ja hallintoasiat, rikosasioissa erityisesti ns. ”white collar” -asiat
 • esitutkinta
 • oikeusturva-asiat
 • oikeusapuasiat
 • sovittelu