Din vägvisare i lagdjungeln

Det kommer emot situationer i livet, där en kunnig advokat är till oersättlig hjälp. Advokaten fungerar som en vägvisare, som hjälper till med att hitta rutten genom lagdjungeln.

Asianajotoimisto Hirsimäki

Tjänster

Advokatbyrå Hirsimäki är ett expertföretag som fungerar inom Tammerfors, Vasa och Karleby ekonomiområden och erbjuder mångsidiga advokattjänster. Vi är specialiserade på kreativa lösningar för privatpersonens och små och medelstora företags juridiska problem. Vår verksamhet grundar sig på högt juridiskt kunnande, kostnadseffektivitet och snabb service. Vi efterföljer god advokatsed i vår verksamhet.

Läs mer om tjänster >>

Nättjänst

Vi erbjuder en del av våra tjänster lätt och kostnadseffektivt även via nätet. Du fyller bara i blanketten och får svaret till din epost. Bekanta dig och gör din beställning.

Läs mer om nättjänst >>

Vuosisopimus

Årsavtal

Årsavtal är en serviceform, med vilken klienten har möjlighet att få juridisk rådgivning till ett fast och fördelaktigt årspris. Vi erbjuder årsavtal både åt företags- och privatklienter.

Läs mer om årsavtal >>