Testamente

Asianajotoimisto Hirsimäki: Verkkopalvelut - Avioehtosopimus

Testamente

Beställ testamente genom att fylla i uppgifterna nedan.
Priset för testamente är 97 euro.

*) Obligatorisk uppgift

Parter

Part 1

Part 2

Förordnanden i ett testamente

Det är fråga om inbördes testamente.


Testamentet gäller all egendom.Testamentet gäller en kvotdel av egendomen (anmäla storlek på kvotdelen (t.ex. 1/2) i punkten Tilläggsuppgifter).Testamentet gäller viss egendom (anmäla specificering av egendomen i punkten Tilläggsuppgifter).


Testamentstagaren får äganderätt till egendomen.Testamentstagaren får förvaltningsrätt till egendomen.Testamentstagaren får annan rätt till egendomen (anmäla specificering av rätten i punkten Tilläggsuppgifter).

Testamentstagarens make/maka har ingen giftorätt till den testamenterade egendomen.

Beställarens kontaktuppgifter

Beställningsvillkor

Testamentet skickas till beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Testamentet utfärdas på basen av de uppgifter beställaren har uppgett. Beställaren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som uppgetts. Priset för testamente som beställs via nättjänsten är 97 euro. Fakturan sänds samtidigt med testamentet till beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren anhåller beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 16 §, när tjänsten på beställarens begäran har utförts i sin helhet innan avbeställningstiden har upphört.