Juridisk fråga

Asianajotoimisto Hirsimäki: Verkkopalvelut - Avioehtosopimus

Juridisk fråga

Du kan ställa en juridisk fråga eller framföra ett problem genom att fylla i punkterna nedan. Du får ett motiverat svar på din fråga eller ditt problem inom tre vardagar.
Priset för tjänsten är 47 euro.

*) Obligatorisk uppgift

Ärende

Avsändarens kontaktuppgifter

Beställningsvillkor

Svaret skickas till avsändarens/beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Priset för nättjänsten är 47 euro. Fakturan sänds samtidigt med svaret till avsändarens/beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren anhåller beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 16 §, när tjänsten på beställarens begäran har utförts i sin helhet innan avbeställningstiden har upphört.