Intressebevakningsfullmakt

Asianajotoimisto Hirsimäki: Verkkopalvelut - Avioehtosopimus

Intressebevakningsfullmakt

Beställ intressebevakningsfullmakt genom att fylla i uppgifterna nedan.
Priset för intressebevakningsfullmakt är 97 euro.

*) Obligatorisk uppgift

Fullmaktsgivare

Fullmäktige

Möjlig ersättare för fullmäktigen

Möjlig andrahandsfullmäktig

Möjlig andrahandsfullmäktig kan vara samma person som ersättare.

Fullmaktsvillkor

Fullmakten gäller egendom och andra ekonomiska angelägenheter.Fullmakten gäller angelägenheter som gäller person.Fullmakten gäller en viss rättshandling, ett visst ärende eller viss egendom. Vilken/vilket rättshandling, ärende eller egendom?

Beställarens kontaktuppgifter

Beställningsvillkor

Intressebevakningsfullmakten skickas till beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Intressebevakningsfullmakten utfärdas på basen av de uppgifter beställaren har uppgett. Beställaren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som uppgetts. Priset för intressebevakningsfullmakt som beställs via nättjänsten är 97 euro. Fakturan sänds samtidigt med intressebevakningsfullmakten till beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren anhåller beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 16 §, när tjänsten på beställarens begäran har utförts i sin helhet innan avbeställningstiden har upphört.

Jag accepterar beställningsvillkor för nättjänsten.