Gåvobrev för lösöre

Asianajotoimisto Hirsimäki: Verkkopalvelut - Avioehtosopimus

Gåvobrev för lösöre

Beställ gåvobrevet för lösöre genom att fylla i uppgifterna nedan.
Priset för gåvobrev är 97 euro.

*) Obligatorisk uppgift

Gåvogivare

Gåvotagare

Gåva villkor

Gåvogivaren förbehåller sig rätten att använda och förvalta den bortgivna egendomen. Är nyttjande- och förvaltningsrätt tillfällig eller livslång?

Gåvan beaktas såsom förskott på arv.Gåvan beaktas inte såsom förskott på arv.

Gåvotagarens make/maka har ingen giftorätt till den bortgivna egendomen.

Beställarens kontaktuppgifter

Beställningsvillkor

Gåvobrevet för lösöre skickas till beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Gåvobrevet utfärdas på basen av de uppgifter beställaren har uppgett. Beställaren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som uppgetts. Priset för gåvobrev som beställs via nättjänsten är 97 euro. Fakturan sänds samtidigt med gåvobrevet till beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren anhåller beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 16 §, när tjänsten på beställarens begäran har utförts i sin helhet innan avbeställningstiden har upphört.

Jag accepterar beställningsvillkor för nättjänsten.