Äktenskapsförord

Asianajotoimisto Hirsimäki: Verkkopalvelut - Avioehtosopimus

Äktenskapsförord

Beställ äktenskapsförord genom att fylla i uppgifterna nedan.
Priset för
äktenskapsförord är 97 euro.

*) Obligatorisk uppgift

Parter

Part 1

Namn*

Part 2

Namn*

Avtalsvillkor

Äktenskapsförordet är i kraft endast om äktenskapet upphör genom skilsmässa.Äktenskapsförordet är i kraft om äktenskapet upphör genom skilsmässa eller genom den andra partens död.Äktenskapsförordet gäller båda parter.Äktenskapsförordet gäller endast den ena parten. Vilken av parterna?

Namn

Äktenskapsförordet gäller all egendom.Äktenskapsförordet gäller endast viss egendom. Vilken egendom?

Beställarens kontaktuppgifter

Beställningsvillkor

Äktenskapsförordet skickas till beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Äktenskapsförordet utfärdas på basen av de uppgifter beställaren har uppgett. Beställaren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som uppgetts. Utfärdande av äktenskapsförord inkluderar inte avtalets registrering vid magistraten. Priset för äktenskapsförord som beställs via nättjänsten är 97 euro. Fakturan sänds samtidigt med äktenskapsförordet till beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren anhåller beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 16 §, när tjänsten på beställarens begäran har utförts i sin helhet innan avbeställningstiden har upphört.