Årsavtal

Asianajotoimisto Hirsimäki: Vuosisopimus

Årsavtal

Årsavtal är en serviceform, med vilken klienten har möjlighet att få juridisk rådgivning till ett fast och fördelaktigt årspris. Du kan beställa tjänsten per e-post.

Årsavtal för privatpersoner

Priset på årsavtal för privatpersoner är 97 euro och inkluderar:

  • telefonrådgivning
  • rådgivning per e-post
  • möjlighet till förhandling på byrån
  • kartläggning av familjens dokument

Beställ årsavtal per e-post: jag vill göra ett årsavtal.

Årsavtal för företag

Priset på årsavtal för företag är 319 euro och inkluderar:

  • telefonrådgivning
  • rådgivning per e-post
  • möjlighet till förhandling på byrån
  • kartläggning av företagets avtal och övriga dokument
  • indrivning av fordringar inkluderande indrivning per telefon och brev

Beställ årsavtal per e-post: jag vill göra ett årsavtal.